• V ulici Olšavní se bude provádět zakládání zdi v místě staveniště na konci ulice.
  • V prostoru U Pálenice – ulice Olšavní u pálenice bude omezený průjezd od 7:30 hod do 16:00hod z důvodu budování zatrubnění mlýnského náhonu a výkopům pro zdi za mostem od pálenice a výkopů pro monolitickou zeď, betonáž monolitické zdi.
  • V ulici Potočná, za ulicí na Rybníčku, směr AIR Craft, se bude provádět přeložky vodovodu PV2. Dále na ulici Potočná mezi železnicí a silnicí I třídy se provádí betonářské práce. Neprůjezdnost, včetně cyklostezky, bude od 7:30 hod do 16:00 hod.
  • Ve Strhanci – pravá strana koryta, od hlavní silnice po sběrný dvůr se provádí vrtání svislých zápor s omezeným průjezdem od 7.30 hod do 17.00 hod.
  • Ve Strhanci – pravá strana koryta, od železničního přejezdu po lávku, se provádí výkopy a betonáže zdí s neprůjezdností od 7:30 hod do 16:00 hod.
  • Ve Strhanci, na konci ulice pravá strana řeky se provádí výkopy a betonáže zdí s neprůjezdností od 7:30 hod do 16:00 hod.
Scroll to Top