11/2018

Zahájení soutěže

 

 
11/2018
 
02/2019

Uzavření smlouvy

 

 
02/2019
 
03/2019

Zahájení přípravných prací

 

 
03/2019
 
05/2019 (předpoklad)

Zahájení stavebních prací

 

 
05/2019 (předpoklad)
 
od 23/09/2019

Zahájení výkopových prací v ulici Ve Strhanci SO 5.01  ř. km 3,184-3,540 PB, přípravné práce (bagrem) pro vrtání pilot v ulici Na Řádku SO 02.1  ř. km 4,418-4,950

 

 
od 23/09/2019
 
od 30/09/2019


Vrtání pilot v ulici Na Řádku SO 02.1  ř. km 4,418-4,950

 

 
od 30/09/2019
 
od 18/11/2019

Speciální zakládání – ulice Olšavní, betonáž v prostoru u pálenice u mostu přes mlýnský náhon, v ul. Potočná přeložka vodovodu, ul. Ve Strhanci výkopy a betonáže zdí

 

 
od 18/11/2019
 
09/2021 (28 měsíců)


Předpoklad dokončení stavby

 

 
09/2021 (28 měsíců)
 

 

 

 

Scroll to Top