11/2018

Zahájení soutěže

11/2018
02/2019

Uzavření smlouvy

02/2019
03/2019

Zahájení přípravných prací

03/2019
05/2019 (předpoklad)

Zahájení stavebních prací

05/2019 (předpoklad)
od 23/09/2019

Zahájení výkopových prací v ulici Ve Strhanci SO 5.01  ř. km 3,184-3,540 PB, přípravné práce (bagrem) pro vrtání pilot v ulici Na Řádku SO 02.1  ř. km 4,418-4,950

od 23/09/2019
od 30/09/2019


Vrtání pilot v ulici Na Řádku SO 02.1  ř. km 4,418-4,950

od 30/09/2019
09/2021 (28 měsíců)


Předpoklad dokončení stavby

09/2021 (28 měsíců)