11/2018

Zahájení soutěže

11/2018
02/2019

Uzavření smlouvy

02/2019
03/2019

Zahájení přípravných prací

03/2019
05/2019 (předpoklad)

Zahájení stavebních prací

05/2019 (předpoklad)
od 23/09/2019

Zahájení výkopových prací v ulici Ve Strhanci SO 5.01  ř. km 3,184-3,540 PB, přípravné práce (bagrem) pro vrtání pilot v ulici Na Řádku SO 02.1  ř. km 4,418-4,950

od 23/09/2019
od 30/09/2019


Vrtání pilot v ulici Na Řádku SO 02.1  ř. km 4,418-4,950

od 30/09/2019
od 18/11/2019

Speciální zakládání – ulice Olšavní, betonáž v prostoru u pálenice u mostu přes mlýnský náhon, v ul. Potočná přeložka vodovodu, ul. Ve Strhanci výkopy a betonáže zdí

od 18/11/2019
09/2021 (28 měsíců)


Předpoklad dokončení stavby

09/2021 (28 měsíců)
  • Speciální zakládání a neprůjezdnost ulice Olšavní bude od 7:30hod-16:30hod
  • V prostoru u pálenice u mostu přes mlýnský náhon budou prováděny betonáže a neprůjezdnost od 7:30hod-16:30hod
  • V ul. Potočná mezi silnicí I třídy a železniční tratí bude prováděna přeložka vodovodu s neprůjezdností od 7:30hod-16:30hod
  • V ul. Na Řádku mezi lávkou a silnicí I třídy se bude provádět pilotáž s neprůjezdností od 7:30hod-16:30hod
  • Ve Strhanci od železničního přejezdu po lávku výkopy a betonáže zdí s neprůjezdností od 7:30hod-16:30hod
  • V ul. Potočná za ulicí na Rybníčku směr AIR Craft se bude provádět přeložka vodovodu s neprůjezdností včetně cyklostezky od 7:30hod-16:30hod