13.12.2019

Zatrubnění mlýnského náhonu v ulici Olšavní
Zatrubnění mlýnského náhonu v ulici Olšavní, foto: Josef Machynka

21.11.2019

8.10.2019

Stavební práce na protipovodňových opatřeních jsou již v plném proudu. V současné době probíhá v ulici Na Řádku kotvení břehů. Dopravní omezení mohou pocítit občané v ulice Ve Strhanci a Na Řádku.

Foto: Ing. Milan Valouch

Výstavba protipovodňových opatření zahájena

V pondělí 9. září 2019 byla slavnostně zahájena výstavba protipovodňové ochrany města Kunovice.

Foto: zdk

Kácení dřevin podél řeky Olšavy

V polovině měsíce března letošního roku byly zahájeny některé přípravné práce nezbytné pro realizaci výstavby protipovodňových opatření na řece Olšavě v Kunovicích. Jednou z prvních fází tohoto rozsáhlého projektu je odstranění dřevin v korytě toku a na jeho břehové hraně tak, aby mohly být na březích Olšavy vybudovány ochranné protipovodňové zdi.

Veřejné projednání akce „Protipovodňová opatření na řece Olšavě“ 14.3.2019

Veřejné projednání akce PPO Kunovice 14. 3. 2019 Veřejné projednání akce PPO Kunovice 14. 3. 2019

Veřejné projednání akce PPO Kunovice 14. 3. 2019 Veřejné projednání akce PPO Kunovice 14. 3. 2019

Scroll to Top