Kácení dřevin podél řeky Olšavy

V polovině měsíce března letošního roku byly zahájeny některé přípravné práce nezbytné pro realizaci výstavby protipovodňových opatření na řece Olšavě v Kunovicích. Jednou z prvních fází tohoto rozsáhlého projektu je odstranění dřevin v korytě toku a na jeho břehové hraně tak, aby mohly být na březích Olšavy vybudovány ochranné protipovodňové zdi.

 

Veřejné projednání akce „Protipovodňová opatření na řece Olšavě“ 14.3.2019

Veřejné projednání akce PPO Kunovice 14. 3. 2019 Veřejné projednání akce PPO Kunovice 14. 3. 2019

Veřejné projednání akce PPO Kunovice 14. 3. 2019 Veřejné projednání akce PPO Kunovice 14. 3. 2019