Počátkem měsíce června 2021 budou zahájeny práce na demontáži mostu přes řeku Olšavu, jež spojuje ulice Olšavní a Na řádku. Odstranění mostu provede firma IMOS a.s. Žádáme občany o shovívavost a respektování pokynů pracovníků realizační firmy. V současné době se buduje most nový, který je součástí stavby „ Olšava, Kunovice – protipovodňová ochrana města“.

Starý most přes Olšavu

foto: Josef Machynka

Scroll to Top